Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků

Cíl projektu

Cílem projektu je na 12 „stepních“ lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití níže uvedených vzácných druhů rostlin a živočichů zařazených v příslušných kategoriích Červených seznamů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a řídkých prosvětlených porostů dřevin.

český názevlatinský názevstupeň ohrožení
černucha rolníNigella arvensisCR --˃ kriticky ohrožený druh
štěničník paprskujícíBifora radiansCR --˃ kriticky ohrožený druh
zběhovec trojklaný pravýAjuga chamaepitysCR --˃ kriticky ohrožený druh
bourovec jetelovýLasiocampa trifoliiEN --˃ ohrožený druh
bourovec ovocnýGastropacha quercifoliaEN --˃ ohrožený druh
čistec německýStachys germanicaEN --˃ ohrožený druh
hojník chlumníSideritis montanaEN --˃ ohrožený druh
krasec třešňovýAnthaxia candensEN --˃ ohrožený druh
lněnka DollinerovaThesium dollineriEN --˃ ohrožený druh
mandelinka obilníChrysolina cerealis cerealisEN --˃ ohrožený druh
modrásek černoskvrnnýPhengaris arionEN --˃ ohrožený druh
pětiprstka žežulníkGymnadenia conopseaEN --˃ ohrožený druh
smil písečnýHelichrysum arenariumEN --˃ ohrožený druh
vřetenuška čtverotečnáZygaena punctumEN --˃ ohrožený druh
vřetenuška pozdníZygaena laetaEN --˃ ohrožený druh
zednice rohatáOsmia cornutaEN --˃ ohrožený druh
zelenáček trnkovýRhagades pruniEN --˃ ohrožený druh
černýš rolníMelampyrum arvenseVU --˃ zranitelný druh
dlouhozobka zimolezováHemaris fuciformisVU --˃ zranitelný druh
hořec brvitýNigella arvensisVU --˃ zranitelný druh
hranostajník jívovýBifora radiansVU --˃ zranitelný druh
hranostajník osikovýAjuga chamaepitysVU --˃ zranitelný druh
hřbetozubec stříbroskvrnnýLasiocampa trifoliiVU --˃ zranitelný druh
hřbetozubec topolovýGastropacha quercifoliaVU --˃ zranitelný druh
koniklec velkokvětýStachys germanicaVU --˃ zranitelný druh
kruštík bahenníSideritis montanaVU --˃ zranitelný druh
kudlanka nábožnáAnthaxia candensVU --˃ zranitelný druh
majka obecnáThesium dollineriVU --˃ zranitelný druh
modrásek jetelovýChrysolina cerealis cerealisVU --˃ zranitelný druh
modrásek kozincovýPhengaris arionVU --˃ zranitelný druh
modrásek nejmenšíGymnadenia conopseaVU --˃ zranitelný druh
modrásek rozchodníkovýHelichrysum arenariumVU --˃ zranitelný druh
modrásek vikvicovýZygaena punctumVU --˃ zranitelný druh
okáč kostřavovýZygaena laetaVU --˃ zranitelný druh
okáč ovsovýMinois dryasVU --˃ zranitelný druh
ostruháček trnkovýSatyrium spiniVU --˃ zranitelný druh
růže bedrníkolistáRosa spinossisimaVU --˃ zranitelný druh
růže galskáRosa gallicaVU --˃ zranitelný druh
růže malokvětáRosa micranthaVU --˃ zranitelný druh
soumračník čárkovanýHesperia commaVU --˃ zranitelný druh
soumračník skořicovýSpialia sertoriusVU --˃ zranitelný druh
stužkonoska vzácnáCatocala puerperaVU --˃ zranitelný druh
užovka hladkáCoronella austriacaVU --˃ zranitelný druh
vemeník dvoulistýPlatanthera bifoliaVU --˃ zranitelný druh
žluťásek jižníColias alfacariensisVU --˃ zranitelný druh
bělásek hrachorovýLeptidea sinapisNT --˃ téměř ohrožený druh
bělopásek dvouřadýLimenitis camillaNT --˃ téměř ohrožený druh
běloskvrnáč pampeliškovýAmata phegeaNT --˃ téměř ohrožený druh
bourovec zejkovanýPhyllodesma tremulifoliaNT --˃ téměř ohrožený druh
česnek hranatýAllium angulosumNT --˃ téměř ohrožený druh
dub pýřitýQuercus pubescensNT --˃ téměř ohrožený druh
hrušeň polničkaPyrus pyrasterNT --˃ téměř ohrožený druh
hvězdnice chlumníAster amellusNT --˃ téměř ohrožený druh
hvězdnice zlatovlásekAster linosyrisNT --˃ téměř ohrožený druh
len tenkolistýLinum tenuifoliumNT --˃ téměř ohrožený druh
můřice dvojtečnáInula ensifoliaNT --˃ téměř ohrožený druh
ostruháček jilmovýSatyrium w-albumNT --˃ téměř ohrožený druh
ostruháček ostružinovýCallophrys rubiNT --˃ téměř ohrožený druh
otakárek ovocnýIphiclides podaliriusNT --˃ téměř ohrožený druh
pcháč bezlodyžnýCirsium acauleNT --˃ téměř ohrožený druh
saranče vlašskáCalliptamus italicusNT --˃ téměř ohrožený druh
šerokřídlec trnkovýOdontognophos dumetataNT --˃ téměř ohrožený druh
vítod většíPolygala majorNT --˃ téměř ohrožený druh
vřetenuška ligrusováZygaena carniolicaNT --˃ téměř ohrožený druh
dřín obecnýCornus masLC --˃ málo dotčený druh
sesel sivýSeseli osseumLC --˃ málo dotčený druh

Plánované aktivity

 • kosení travní porostů
 • pastva
 • výřez náletových dřevin
 • následné odstranění výmladků
 • odstranění invazních druhů rostlin (trnovník akát, topol kanadský, celík kanadský, trnka)
 • výsadba dřevin
 • narušení drnu
 • vybudování úkrytů pro živočichy (broukoviště, hmyzí domky)
 • udržování políčka vzácných plevelů

Organizační zajištění

Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.

Koordinátor projektu: Mgr. Petra Andrékovics Milerová: petra.milerova@csop.cz

Finanční řízení projektu: Ing. Petr Stýblo: petr.styblo@csop.cz 

Partneři projektu

ZO ČSOP Arion

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

ZO ČSOP Kněžice

Role partnerů je zajištění péče o lokality v jejich dlouhodobé péči.

Výstupy a publicita projektu

 • tisková zpráva k zahájení projektu
 • 8. dubna 2022 proběhl odborný seminář zaměřený především na pozemkové spolky a další subjekty provádějící praktickou péči o lokality stepního charakteru. Cílem semináře byla prezentace zajímavých zkušeností s údržbou stepních lokalit a následná diskuze.
 • Na lokalitě Radiměř proběhly 4. června 2022 a 17. června 2023 komentované exkurze pro veřejnost.

Práce v terénu

Aktivity, které zajišťuje ČSOP

 • Hořečková stráň
  • v termínu od prosince 2021 do konce února 2022 zde probíhal výřez náletových dřevin, v zimních měsících 2022/2023 pak proběhlo odstranění výmladků
  • v březnu a na přelomu května a června 2022 proběhlo kosení travních porostů. Mozaikové kosení s úklidem posečené hmoty proběhlo znovu v červnu 2023
  • Fotodokumentace
 • Ještěrčí ráj
  • od prosince 2021 do konce února 2022 se zde pracovalo na vybudování pastevní zázemí a od března 2022 zde probíhá celoroční pastva smíšeného stáda
  • Fotodokumentace

ZO ČSOP Arion

 • Radiměř – obnova pastvin
  • v průběhu června a července 2021 došlo k vybudování pastevního zázemí, v červenci 2021 zde byla zahájena pastva, která probíhá doposud
  • Fotodokumentace
 • Radiměř – obnova sadu
  • v rámci obnovy sadu probíhal v Radiměři od října 2021 do konce února 2022 výřez náletových dřevin (byla provedena cca polovina z plánovaných výřezů), který pokračoval od října do dubna 2023
  • v návaznosti na výřez náletových dřevin bylo postupně vytvářeno broukoviště, dokončeno bylo v dubnu 2023
  • od června do října 2021 a v říjnu 2022 probíhalo také kosení travního porostu
  • 1. května 2022 zde bylo vysazeno 30 druhů ovocných dřevin, druhá etapa výsadby ovocných stromů byla realizována v průběhu března a dubna 2023.
  • Fotodokumentace

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

 • Hády – Etážový lom – od července do prosince 2021 zde probíhala likvidace topolů kanadských (do 3 m výšky, nad 3 m), v lednu 2022 probíhaly ještě dokončovací práce (likvidace biomasy), od července do prosince 2021 probíhala také likvidace celíku kanadského. Odstraňování invazních druhů rostlin proběhlo ve stejných termínech také v roce 2022 a probíhá také letos.
 • Hády – Růženin lom – od ledna 2022 do konce února 2022 zde probíhala redukce bříz a borovic. Od července do prosince 2021 byl odstraňován celík kanadský a trnovník akát (akát likvidován ještě příležitostně v lednu a v únoru 2022 společně s břízami). Likvidace invazních druhů rostlin a náletových dřevin proběhla ve stejných termínech také v roce 2022 a pokračuje dále i letos.
 • Hády – lom Džungle – od července do prosince 2021 a 2022 se zde pracovalo na odstraňování trnovníku akátu, aktivita dále pokračuje i letos.
 • Hády – úhory a navážka na jižním úpatí – zde probíhalo od července do záři 2021 mozaikové kosení travních porostů a likvidací biomasy a dále od ledna do konce února 2022 byly redukovány náletové dřeviny. Stejný management se zopakoval i v roce 2022 a 2023.
 • Hády – pole vzácných plevelů – v srpnu 2021 zde proběhlo kosení travních porostů a v říjnu 2021 orba, stejný management proběhl i v roce 2022 a probíhá i během letošního roku.
 • Hády – od ledna do dubna 2022 se pracovalo na vytvoření speciálních hmyzích domků. Na lokalitu jich bylo rozmístěno celkem šest kusů. Jejich instalace by měla podpořit populaci samotářské včely zednice rohaté ale i jiné druhy hmyzu. Domky byly mimo sezónu vyčištěny a v průběhu března 2023 byly navráceny na lokalitu.
 • Fotodokumentace aktivit probíhajících na lokalitě Hády

ZO ČSOP Kněžice

 • Skály nad tratí – v průběhu listopadu 2021 zde došlo k vytrhání semenáčů a výmladků akátu (0,1 ha), v průběhu prosince 2021 k redukci porostů trnky (0,2 ha) a v letním období (červenec) 2021 k pokosení a důkladnému vyhrabání ploch s nahromaděnou stařinou (0,4 ha). Dvojí kosení pokračovalo i v roce 2022 (červen, říjen) a v roce 2023. Dále během října a prosince 2022 proběhla znovu redukce výmladků trnky a akátu.
 • Stráně nad hřištěm – během listopadu 2021 zde došlo k důkladnému pokosení a vyhrabání ploch s nahromaděnou stařinou (1 ha) a k výřezu náletových dřevin (0,1 ha). Kosení travních porostů probíhalo i v roce 2022 (červen a říjen) a 2023.
 • Stráně pod hřištěm – během října 2021 zde proběhlo důkladné pokosení a vyhrabání stařiny (0,4 ha). V březnu 2022 zde proběhlo narušení drnu ručním nářadím na pěti plochách, celkem 20 m2 a odstranění invazních druhů rostlin (mladých akátů). V roce 2022 a 2023 proběhlo znovu dvojí kosení travního porostu.
 • Lesostep pod koželužnou – během prosince 2021 zde došlo k důkladnému pokosení ploch s nahromaděnou stařinou (0,5 ha) a k výřezu náletových dřevin (0,1 ha). V roce 2022 proběhlo znovu dvojí kosení travních porostů a odvoz biomasy mimo lokalitu. Během září 2023 proběhlo znovu kosení travního porostu.
 • Skála nad zastávkou – během listopadu 2021  zde proběhl výřez akátu (0,2 ha). V březnu 2022 byl odstraněn porost akátu na ploše 0,2 ha. V červnu 2022 proběhlo kosení travních porostů včetně odstranění výmladků akátu a materiál byl z lokality odvezen. V listopadu 2022 došlo k odstranění výmladků akátu v okrajových částech skalní stepi. V červnu 2023 proběhlo znovu kosení travního porostu s odstraněním posečené hmoty.
 • Fotodokumentace

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

Termín realizace: 1. 6. 2021 – 30. 4. 2024

Číslo projektu: 3201200014

Rozpočet projektu: 3 344 699 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 558 694,73 Kč

Výše dotace SFŽP: 451 534,37 Kč

 

www.sfzp.cz/norskefondy   www.norskefondy.cz       www.eeagrants.org

Support for biodiversity of steppe localities through land trusts

Goal and purpose of the project

The project focuses on the following species included in the relevant categories of the Red Lists:

species namethreat category
Nigella arvensisCR --˃ critically endangered species
Bifora radiansCR --˃ critically endangered species
Ajuga chamaepitysCR --˃ critically endangered species
Lasiocampa trifoliiEN --˃ endangered species
Gastropacha quercifoliaEN --˃ endangered species
Stachys germanicaEN --˃ endangered species
Sideritis montanaEN --˃ endangered species
Anthaxia candensEN --˃ endangered species
Thesium dollineriEN --˃ endangered species
Chrysolina cerealis cerealisEN --˃ endangered species
Phengaris arionEN --˃ endangered species
Gymnadenia conopseaEN --˃ endangered species
Helichrysum arenariumEN --˃ endangered species
Zygaena punctumEN --˃ endangered species
Zygaena laetaEN --˃ endangered species
Osmia cornutaEN --˃ endangered species
Rhagades pruniEN --˃ endangered species
Melampyrum arvenseVU --˃ vulnerable species
Hemaris fuciformisVU --˃ vulnerable species
Gentianopsis ciliataVU --˃ vulnerable species
Furcula furculaVU --˃ vulnerable species
Furcula bifidaVU --˃ vulnerable species
Spatalia argentinaVU --˃ vulnerable species
Notodonta tritophusVU --˃ vulnerable species
Pulsatilla grandisVU --˃ vulnerable species
Epipactis palustrisVU --˃ vulnerable species
Mantis religiosaVU --˃ vulnerable species
Meloe proscarabaeusVU --˃ vulnerable species
Polyommatus bellargusVU --˃ vulnerable species
Glaucopsyche alexisVU --˃ vulnerable species
Cupido minimusVU --˃ vulnerable species
Scolitantides orionVU --˃ vulnerable species
Polyommatus coridonVU --˃ vulnerable species
Arethusana arethusaVU --˃ vulnerable species
Minois dryasVU --˃ vulnerable species
Satyrium spiniVU --˃ vulnerable species
Rosa spinossisimaVU --˃ vulnerable species
Rosa gallicaVU --˃ vulnerable species
Rosa micranthaVU --˃ vulnerable species
Hesperia commaVU --˃ vulnerable species
Spialia sertoriusVU --˃ vulnerable species
Catocala puerperaVU --˃ vulnerable species
Coronella austriacaVU --˃ vulnerable species
Platanthera bifoliaVU --˃ vulnerable species
Colias alfacariensisVU --˃ vulnerable species
Leptidea sinapisNT --˃ near threatened species
Limenitis camillaNT --˃ near threatened species
Amata phegeaNT --˃ near threatened species
Phyllodesma tremulifoliaNT --˃ near threatened species
Allium angulosumNT --˃ near threatened species
Quercus pubescensNT --˃ near threatened species
Pyrus pyrasterNT --˃ near threatened species
Aster amellusNT --˃ near threatened species
Aster linosyrisNT --˃ near threatened species
Linum tenuifoliumNT --˃ near threatened species
Inula ensifoliaNT --˃ near threatened species
Satyrium w-albumNT --˃ near threatened species
Callophrys rubiNT --˃ near threatened species
Iphiclides podaliriusNT --˃ near threatened species
Cirsium acauleNT --˃ near threatened species
Calliptamus italicusNT --˃ near threatened species
Odontognophos dumetataNT --˃ near threatened species
Polygala majorNT --˃ near threatened species
Zygaena carniolicaNT --˃ near threatened species
Cornus masLC --˃ near threatened species
Seseli osseumLC --˃ least concern species

The goal of the project is to ensure optimal conditions for the survival of rare species of plants and animals in 12 „steppe“ localities in the care of land trusts. The way to this is a set of measures, including in particular the maintenance or restoration of forestless areas and bright sparse woodland.

www.sfzp.cz/norskefondy   www.norskefondy.cz       www.eeagrants.org