Prodlužování akreditace

Akreditace pozemkového spolku není trvalá, je třeba ji každý rok obnovovat (prodlužovat). Akreditace je prodloužena automaticky po zaslání zprávy o činnosti v uplynulém roce a uhrazení akreditačního poplatku.

Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti za uplynulý rok se podává prostřednictvím interaktivního formuláře v rozhraní online pozemkospolkové databáze.

Informace o spravovaných lokalitách se do zprávy načítá automaticky, pozemkový spolek pouze do připravené tabulky zaznamená, co v uplynulém roce na které lokalitě dělal, jaký objem financí na to přibližně potřebovat, a potvrdí, že údaje v databázi jsou aktuální.

Pokud byste někdo měl s on-line verzí zprávy problémy, kontaktujte koordinátora programu, domluvíme jiný způsob, jak povinnost splnit.

Akreditační poplatek

Akreditační poplatek je příspěvkem pozemkových spolků na servis, který jim Rada Národního pozemkového spolku poskytuje. Pokrývá pouze menší část nákladů Rady, většina jich je hrazena z vnějších zdrojů – různých grantů a dotací. Akreditační poplatek je z účetního hlediska považován za členský příspěvek.

Výši akreditačního poplatku na daný rok určuje Rada Národního pozemkového spolku. Již řadu let je jeho výše 1000 Kč. Pozemkové spolky s minimálním nebo nulovým finančním obratem (případně z jiného závažného důvodu) mohou požádat o prominutí akreditačního poplatku na daný rok.

Termíny

Akreditace je platná do konce dubna následujícího roku. Není-li do té doby akreditace obnovena, je pozastavena. Není-li akreditace obnovena do konce následujícího kalendářního roku, zaniká. Pokud pozemkový spolek podává rozvojový projekt, měl by mít akreditaci prodlouženou před podáním tohoto projektu,