Spolupráce jako úředník

Jak nám může úředník pomoci? 

Klíčovými institucemi pro pozemkové spolky jsou referáty životního prostředí okresních úřadů a měst, obecní úřady, správy CHKO a NP a pracoviště AOPK. Pro zástupce pozemkových spolků je důležité udržovat síť osobních kontaktů s úředníky těchto institucí.

Úředník může zástupci pozemkového spolku sdělit důležité informace o místní situaci, například upozornit na staré problémy, o nichž by zástupce pozemkového spolku měl vědět. Zaměstnanci mohou sami osobně některé vlastníky znát a mohou o nich sdělit důležité informace, např. o tom, kteří z nich jsou nakloněni ochraně přírody, se kterými má případně instituce uzavřenou nějakou dohodu apod. Mohou pozemkový spolek předem upozornit na možné problémy nebo doporučit, kterým vlastníkům je lépe se vyhnout.

Zároveň se zástupce PS může vyptat na podrobnosti programů určených vlastníkům (např. dotace), které dotyčná instituce administruje (jaké jsou podmínky atd.).

Jak vyplývá z výše uvedeného, je pro zástupce PS důležité udržování sítě osobních kontaktů s úředníky klíčových institucí.