Pro zájemce o ochranu kulturního dědictví

Nejen o zajímavé přírodní lokality, ale i o památky se starají pozemkové spolky. Nejsme na tom zatím jako kolegové v Itálii či Velké Británii, kteří pozemkové spolky vlastní a provozují desítky hradů, zámků, klášterů či historických zahrad, ale i v portfoliu pozemkových spolků v České republice se řada památek či historicky významných areálů najde.

Rádi mezi sebou přivítáme další organizace zabývající se ochranou památek na „pozemkospolkovém“ principu. Třebaže péče o přírodní a historické lokality má samozřejmě svá specifika, řada problémů a postupů je společných a vzájemná spolupráce může být prospěšná. Konec konců, členem Rady Národního pozemkového spolku je i zástupce Národního památkového ústavu.