Spolupráce jako vlastník

Vlastníte přírodně cenný pozemek a chtěli byste nám ho prodat? 

Napište nám o něm mailem či poštou (viz kontakty). Spojíme se s Vámi a posoudíme, zda je pozemek vhodný k vykoupení v rámci kampaně Místo pro přírodu. Případně se můžeme dohodnout na jiné formě spolupráce při zachování přírodních hodnot tohoto pozemku (pronájem, dlouhodobé dohody o spolupráci).

Co se stane s vykoupenými pozemky? 

O vykoupené pozemky pečujeme ve spolupráci s místními pozemkovými spolky. Cílem péče je zachování přírodovědné a krajinné hodnoty pozemku, popřípadě zvýšení této hodnoty.

Máte obavy, abychom získané pozemky za několik let neprodali?

Absolutní záruka nezcizitelnosti v našem právním řádu neexistuje. Poskytujeme však maximální záruky, jaké jsou možné – nezcizitelnost pozemků získaných z prostředků sbírky je zakotvena přímo v našich stanovách. Navíc ručíme svým jménem, dlouholetou tradicí ČSOP a výsledky činnosti, kterou jsme již za 40 let vykonali.