Péče o pozemky

Péče o pozemky

Péče o pozemky (též správa pozemků) zahrnuje širokou škálu činností od nejrůznějších legislativních úkonů (zejména v případě výkonu vlastnického práva, ale částečně i v případě užívání pozemků) přes vlastní údržbu pozemků, přes monitoring a další odborné aktivity až po jejich zpřístupňování a prezentaci veřejnosti.

Základem pro řádnou správu pozemků je mít ujasněné, jaké hodnoty pozemek má (ať již fakticky či potenciálně), jaký je cílový stav, jak tohoto stavu dosáhnout a jaká jsou na této cestě rizika a jejich řešení. Ideálním nástrojem k tomu je

Administrace

Zejména s vlastnictvím pozemků (částečně ale i s jejich užíváním) je spojena řada povinností (ale i práv, které je někdy nutno bránit). Ty nejdůležitější byly zpracovány v rámci metodických listů pozemkových spolků.

Pro zajištění ochrany spravovaných pozemků je nutné je hlídat územní plány (a to nejen územní plány obcí, ale i nadřazenou územněplánovací dokumentaci – zásady územního rozvoje krajů) i chystané investiční záměry v okolí, které by mohly lokalitu negativně ovlivnit.

Mnohdy je nutno řešit i sousedské spory.

Údržba pozemků

Údržbu pozemků nelze shrnout v několika větách, neboť je velmi různá dle charakteru pozemků, druzích a společenstev na něm se vyskytujících, požadovaného cílového stavu a dalších faktorů. Vhodným vodítkem pro stanovení optimální údržby mohou být například:

Monitoring a další odborné aktivity

Monitoring lokalit je důležitý jak pro vyhodnocení dosavadní činnosti pozemkového spolku a stanovení rozsahu a intenzity dalších zásahů, tak mnohdy i pro propagaci činnosti pozemkových spolků.

Hodit se mohou například tyto materiály:

Zpřístupňování pozemků veřejnosti

Jedním z principů činnosti pozemkových spolků je, že se snaží, je-li to možné, představovat své lokality a výsledky své práce veřejnosti. K tomu je využívána celá škála nástrojů od budování a údržby turistické infrastruktury až po jednorázové odborné exkurze s průvodcem. Na téma zpřístupňování lokalit byly zpracovány tři metodické listy (na vyžádání v Kanceláři ČSOP):

  • Návštěvnická infrastruktura na lokalitách
  • Budování a údržba cest
  • Terénní informační panely

Důležitou otázkou s tímto související je zodpovědnost pozemkového spolku při vzniku nějaké škody návštěvníkům jejich pozemků. Tato otázka je kompolikovaná a právně nejednoznačná; podrobně je zpracována v jednom z metodických listů. Každopádně, všechny akreditované pozemkové spolky mají jsou pojištěné pro případ škody třetím osobám.

Potřebujete pomoct?

Rada NPS i Kancelář ČSOP disponují rozsáhlými vlastními zkušenostmi i širokým okruhem spolupracujících odborníků. Narazíte-li při správě pozemků na jakýkoli problém, kontaktujte koordinátory programu, pokusí se vám zajistit potřebnou pomoc a radu. Lze pomoci jak s právními a administrativními otázkami, tak s nastavením vhodného managementu pro jednotlivé biotopy a skupiny organismů, revitalizacemi, nebo třeba s problematikou interpretace místního dědictví či korektury textů.