Povinnosti akreditovaného pozemkového spolku

Etický kodex

Základní povinností akreditovaného pozemkového spolku, ke které se zavazuje již při podání žádosti o akreditaci, je dodržování etického kodexu pozemkových spolků.

Pozemková evidence

Mít pořádek ve „svých“ pozemcích a ve smlouvách je jedním ze základních předpokladů činnosti pozemkového spolku. Přehled o pohybech na „kontu nemovitostí“ jednotlivých akreditovaných pozemkových spolků potřebuje mít i Národního pozemkový spolek – jednak aby mohl za jednotlivé pozemkové spolky skutečně ručit, jednak aby mohla svým partnerům na národní úrovni poskytovat informace o aktuálním stavu celého hnutí a posilovat jeho pozici. K evidenci pozemků a vzájemné výměně informací slouží pozemkospolkové databáze.

Údaje do pozemkospolkové databáze vyplňuje pozemkový spolek již při žádosti o akreditaci. Následně ji průběžně aktualizuje, když dojde k nějaké změně.

Pozemkospolková databáze je navržena tak, aby v ní pozemkový spolek našel veškeré potřebné údaje o svých pozemcích a nemusel si vést někde bokem nějakou vlastní evidenci. Je tak nejen „povinností“, ale zároveň i službou akreditovaným pozemkovým spolkům.

Prodlužování akreditace

Akreditaci pozemkového spolku je nutno každoročně prodlužovat (obnovovat). K tomu jsou třeba dva úkony – zaslání zprávy o činnosti v uplynulém roce (jednoduchý formulář generovaný výše zmíněnou databází) a uhrazení akreditačního poplatku.

Pokud se pozemkový spolek nezapojuje do programů, ke kterým by musel zpracovávat závěrečné zprávy, a nezískává další pozemky, které by bylo třeba zapracovat do pozemkové evidence, je toto jedinou jeho administrativní povinností vůči Radě Národního pozemkového spolku