Etický kodex pozemkových spolků

Ikona PDF souboru
Stáhnout etický kodex PS

Preambule: Pozemkový spolek (PS) dbá na zachování dobrého jména spolkové ochrany přírodního a kulturního dědictví (hnutí pozemkových spolků).

  1. PS má jasný účel a cíle.
  2. PS pracuje vždy tak, aby přinášel prospěch v prvé řadě zájmům veřejným.
  3. PS pečlivě vybírá objekty svého zájmu s jejich dostatečnou znalostí a vědomím rozsahu nutné péče o ně.
  4. PS se zodpovědně a trvale stará o nemovitosti ve své péči, pro případ svého zániku či neschopnosti péči řádně zabezpečit má zajištěno převzetí svých závazků jiným PS.
  5. PS má dostatečné zázemí spolupracovníků (odborných i „manuálních“) pro realizaci svých cílů.
  6. PS přistupuje korektně ke všem svým partnerům.
  7. PS dodržuje veškeré příslušné právní normy, je si vědom právních důsledků svých činů.
  8. PS zajišťuje své financování etickým a zodpovědným způsobem.
  9. Hospodaření PS je transparentní.
  10. PS spolupracuje s ostatními PS a Národním pozemkovým spolkem.