Realizované projekty

Aktuální projekty

  • Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků – grant MŽP
  • Podpora biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků
  • Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků
  • Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků
  • LIFEorchids
  • LIFE ENPLC

Dokončené projekty