Certifikace hodnotných pozemků a objektů

Smyslem certifikace je zajistit maximální ochranu nejcennějším a nejvýznamnějším pozemkům a stavbám ve vlastnictví pozemkových spolků. Certifikaci uděluje na doporučení Rady Národního pozemkového spolku Ústřední výkonná rada ČSOP, která tímto na sebe přebírá zodpovědnost za péči o danou nemovitost pro případ zániku místního pozemkového spolku nebo jeho neschopnosti náležitě se o ni postarat.

Důležitou podmínkou platnosti certifikace je dostatečně smluvně ošetřené nástupnictví všech práv k certifikovanému objektu u ÚVR ČSOP (Národního pozemkového spolku) pro případ zániku pozemkového spolku. Certifikace je udělována natrvalo. Nezcizitelnost certifikovaných nemovitostí je zakotvená ve Stanovách ČSOP.

Pozemky vykoupené v rámci kampaně Místo pro přírodu jsou automaticky považovány za certifikované.

Podrobné podmínky certifikace jsou uvedeny ve Směrnici ČSOP pro pozemkové spolky.