Pozemkospolková databáze

On-line databáze pozemkových spolků slouží k evidenci lokalit, pozemků a objektů ve správě pozemkových spolků, k evidenci základních informací o pozemkových spolcích a k podávání zprávy o činnosti v uplynulém roce. Databáze slouží i prezentaci hnutí pozemkových spolků navenek (její veřejný výstup se základními informacemi o akreditovaných pozemkových spolcích a jimi spravovaných nemovitostech zde), většina informací v ní je však interní, pouze pro potřeby daného pozemkového spolku, Rady Národního pozemkového spolku a koordinátorů programu.

Přihlášení do rozhraní databáze PS

V případě problémů s přihlášením kontaktujte koordinátora programu.