Výroční shromáždění pozemkových spolků

Pozvánka a přihláška na Výroční shromáždění pozemkových spolků 2024 ve Veselí nad Moravou (5. – 6. 4. 2024)

Výroční shromáždění pozemkových spolků je setkáním zájemců o pozemkospolkovou problematiku, které se koná vždy jednou v roce, většinou na přelomu března a dubna či v první polovině dubna. Výroční shromáždění je oficiálním fórem akreditovaných pozemkových spolků, je však otevřeno všem zájemcům bez ohledu na to, zda v nějakém pozemkovém spolku pracují, o založení pozemkového spolku uvažují a nebo je tyto otázky „pouze“ zajímají.

Výroční shromáždění pozemkových spolků se koná každý rok na jiném místě, hostitelem je vždy některý z akreditovaných pozemkových spolků. Program Výročního shromáždění bývá dvoudenní (respektive jedenapůldenní), kdy v pátek odpoledne se vždy uskuteční několik seminářů a besed na aktuální témata (legislativní novinky, získávání finančních prostředků, management a monitoring lokalit, propoagace…), páteční večer je prostorem pro prezentaci jednotlivých pozemkových spolků, jejich úspěchů i problémů a především pro kuloárové výměny zkušeností (jinak řečeno „pokecání s přáteli“ či navazování nových kontaktů), v sobotu dopoledne probíhá oficiální část programu (zpráva o činnosti Rady Národního pozemkového spolku za uplynulé období, plán činnosti na další rok, řešení aktuálních otázek hnutí pozemkových spolků, volba členů Rady) a sobotní odpoledne je vyhrazeno exkursi po zajímavých lokalitách v péči hostitelského pozemkového spolku, spojené většinou s diskusí o praktických problémech péče o lokality a možnostech jejich řešení. Po celou dobu je samozřejmě možno konzultovat jakékoli problémy či nápady s přítomnými experty, zástupci spolupracujících organizací (obvykle bývá přítomen někdo z MŽP, AOPK ČR, Národního památkového ústavu…) či zaměstnanci Kanceláře ÚVR ČSOP.

Výroční shromáždění je jedinečnou příležitostí ke vzájemnému setkávání, výměně zkušeností a načerpání nových inspirací.