Podpora biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků

Cíl projektu

Cílem projektu je na 3 lesních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití níže uvedených vzácných druhů rostlin a živočichů zařazených v příslušných kategoriích Červených seznamů. Cestou k tomu jsou především dosadby cílových druhů dřevin a ochrana výsadeb a zmlazení těchto dřevin před okusem.

LATINSKÝ NÁZEVČESKÝ NÁZEVKATEGORIE OHROŽENÍ
Timarcha metallicamandelinkaEN --˃ ohrožený druh
Pluteus hispidulusštítovka huňatáVU --˃ zranitelný druh
Pluteus umbrosusštítovka stinnáVU --˃ zranitelný druh
Boloria euphrosyneperleťovec fialkovýVU --˃ zranitelný druh
Russula solarisholubinka slunečníVU --˃ zranitelný druh
Lentinellus castoreushoužovec bobříVU --˃ zranitelný druh
Lacerta agilisještěrka obecnáVU --˃ zranitelný druh
Endomychus coccineuspýchavkovník červcovýVU --˃ zranitelný druh
Hericium flagellumkorálovec jedlovýNT --˃ téměř ohrožený druh
Pogonocherus ovatuskozlíčekNT --˃ téměř ohrožený druh
Hymenochaete cruentakožovka purpurováNT --˃ téměř ohrožený druh
Stictoleptura scutellatatesaříkNT --˃ téměř ohrožený druh
Abies albajedle bělokoráLC --˃ málo dotčený druh
Primula verisprvosenka jarníLC --˃ málo dotčený druh
Hohenbuehelia abietinahlívička jedlováDD --˃ chybí údaje

Plánované aktivity a jejich harmonogram

 • výsadba jedle, lípy a jilmu – březen až duben 2022, souběžně umístění dvou oplocenek kolem těchto výsadeb
 • výsadba dubů vč. individuálních ochran před okusem zvěří – říjen 2022
 • umístění oplocenek pro ochranu buku, jedle a dubu – březen – duben 2022
 • oplocení přirozeného zmlazení jedle – leden až březen 2022
 • kontroly a případné opravy oplocenek – průběžně do konce projektu (duben 2024)
 • výřez náletových dřevin – září 2021 až březen 2022

Organizační zajištění

Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.

Koordinátor projektu: Mgr. Petra Andrékovics Milerová: petra.milerova@csop.cz

Finanční řízení projektu: Ing. Petr Stýblo: petr.styblo@csop.cz 

Partneři projektu

ZO ČSOP Vlašim – zajišťuje péči o lokality Kupsova skála a Jehliště

Hamerský potok, z.s. – zajišťuje péči o lokalitu Jindřišské údolí

Výstupy a publicita projektu

Práce v terénu

Hamerský potok, z.s.

 • Jindřišké údolí
  • Během ledna až března 2022 zde bylo vytvářeno oplocení přirozeného zmlazení jedle o výměře cca 0,5 ha, do konce projektu pak probíhaly kontroly a případné opravy oplocenky.
  • Fotogalerie

ZO ČSOP Vlašim

 • Kupsova skála
  • Od července 2021 do dubna 2022 byly prováděny výřezy náletových dřevin  (bříza, trnka, krušina, vrba jíva, líska).
  • Na podzim 2023 zde bylo vysazeno 20 ks dubu zimního včetně individuálních ochran před okusem zvěří a během roku byly také vytvořeny dvě oplocenky pro ochranu buku, jedle a dubu, které byly do konce projektu kontrolovány a případně opravovány.
  • Aktuálně jsou vytvářeny oplocenky kolem buku, jedle a dubu.
  • Fotogalerie managementu na Kupsově skále
 • Jehliště
  • Během podzimního období 2022 byly na Jehlišti vysazeny jedle bělokoré (500 ks), lípy srdčité (200 ks) a jilmy horské (200 ks). Kolem vysazených stromů byly umístěny dvě oplocenky, které byly až do konce projektu průběžně kontrolovány, případně opravovány.
  • Fotogalerie managementu na Jehlišti

 

Projekt byl podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

Termín realizace: 1. 7. 2021 – 30. 4. 2024

Číslo projektu: 3201200010

Rozpočet projektu: 1 196 430 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 915 268,95 Kč

Výše dotace SFŽP: 161 518,05 Kč