Rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území

Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka: Rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území prostřednictvím vlastníků a hospodářů

Projekt byl zaměřen na spolupráci s vlastníky pozemků, které jsou významné z hlediska ochrany přírody a krajiny. Hlavním cílem projektu bylo zapojit vlastníky pozemků do šetrného způsobu hospodaření, vést je k takovému způsobu hospodaření, a tím zlepšit stav lokalit obhospodařovaných pozemkovým spolkem i mimo něj. Pro dlouhodobou udržitelnost přístupu vlastníků byly vypracovány ochranářské plány pro cenné lokality.

Došlo ke zlepšení stavu lokalit obhospodařovaných pozemkovým spolkem v rámci hospodářských zásahů podporujících jejich biodiverzitu.

Další informace na webu Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka.

Banner s logy NROS, Nadace partnerství a EEA Grants

fondnno.cz a eeagrants.cz

Projekt Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka – rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území prostřednictvím vlastníků a hospodářů byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.