Rada Národního pozemkového spolku

Rada Národního pozemkového spolku je odborným orgánem, stojícím v čele hnutí pozemkových spolků. Je složená ze zástupců akreditovaných pozemkových spolků, Ústřední výkonné rady Českého svazu ochránců přírody, Ministerstva životního prostředí a dalších partnerských organizací.

Rada především dbá na zachování dobrého jména pozemkových spolků (mimo jiné akredituje pozemkové spolky, řeší případné spory mezi nimi či stížnosti na jejich činnost), zajišťuje poradenství a metodickou pomoc pozemkovým spolkům a je garantem odborné úrovně celého hnutí. Je poradním orgánem Ústřední výkonné rady ČSOP v otázkách certifikace hodnotných pozemků či objektů, výkupů takovýchto nemovitostí a finanční podpory jednotlivým pozemkových spolků.

Složení Rady

(abecedně)

Pavel Bureš (Národní památkový ústav), bures.pavel@npu.cz, 257 010 255

Barbora Čepelová (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR), barbora.cepelova@nature.cz, 283 069 249

Miroslav Janík (Pozemkový spolek Kosenka pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka), pozemkovyspolek@kosenka.cz, 577 320 145

Martin Klaudys (Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka), martin.klaudys@csop.cz, 317 845 169

Michal Krátký (Pozemkový spolek Sagittaria), sagittaria@volny.cz, 585 228 438, 605 524 385

Karel Kříž (Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody), karel.kriz@csop.cz, 317 845 169

Jaromír Maštera (Pozemkový spolek Mokřady), mastera.jaromir@gmail.com, 732 877 955

Jiří Rous (Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody), jiri.rous@pireo.cz, 417 533 189

Jitka Říhová (Pozemkový spolek Čertoryje), rihova@bilekarpaty.cz, 518 324 792

Petr Stloukal (MŽP), Petr_Stloukal@env.cz, 267 122 021

Jaroslav Šebek (Asociace soukromého zemědělství ČR) – jaroslav.sebek@asz.cz

Vlastislav Vlačiha, předseda Rady Národního pozemkového spolku (Pozemkový spolek Launensia), vlaciha@launensia.cz, 606 935 046

Podrobnosti fungování Rady Národního pozemkového spolku upravuje Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky.