Rada Národního pozemkového spolku

Rada Národního pozemkového spolku je odborným orgánem, stojícím v čele hnutí pozemkových spolků. Je složená ze zástupců akreditovaných pozemkových spolků, Ústřední výkonné rady Českého svazu ochránců přírody, Ministerstva životního prostředí a dalších partnerských organizací.

Rada především dbá na zachování dobrého jména pozemkových spolků (mimo jiné akredituje pozemkové spolky, řeší případné spory mezi nimi či stížnosti na jejich činnost), zajišťuje poradenství a metodickou pomoc pozemkovým spolkům a je garantem odborné úrovně celého hnutí. Je poradním orgánem Ústřední výkonné rady ČSOP v otázkách certifikace hodnotných pozemků či objektů, výkupů takovýchto nemovitostí a finanční podpory jednotlivým pozemkových spolků.

Členové Rady NPS

Pavel Bureš (Národní památkový ústav), bures.pavel@npu.cz

Martin Klaudys (Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka), martin.klaudys@csop.cz

Vojtěch Kodet (Pozemkový spolek Gallinago), vojtech.kodetemail.cz

Jarmila Kostiuková (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR), jarmila.kostiukova@nature.cz

Michal Krátký (Pozemkový spolek Sagittaria), sagittaria@volny.cz

Jaromír Maštera (Pozemkový spolek Mokřady), mastera.jaromir@gmail.com

Jaroslav Podhorný (Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody), horepnik_csop@centrum.cz

Jiří Rous (Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody), jiri.rous@pireo.cz

Jitka Říhová (Pozemkový spolek Čertoryje), rihova@bilekarpaty.cz

Petr Stloukal (MŽP), Petr_Stloukal@env.cz

Jaroslav Šebek (Asociace soukromého zemědělství ČR) – jaroslav.sebek@asz.cz

Vlastislav Vlačiha, předseda Rady Národního pozemkového spolku (Pozemkový spolek Launensia), vlaciha@launensia.cz

Podrobnosti fungování Rady Národního pozemkového spolku upravuje Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky.