Posilování profesionality pozemkových spolků

Posilování profesionality pozemkových spolků – cesta ke zdokonalení péče o přírodní dědictví se zapojením vlastníků půdy

Pozemkové spolky jsou efektivním nástrojem dobrovolné ochrany přírody, ozkoušeným v řadě zemí světa. Jejich přidanou hodnotou oproti „běžným“ způsobům ochrany přírody je úzká spolupráce s vlastníky nemovitostí a právě ošetřený vztah k těmto nemovitostem. Hnutí pozemkových spolků se u nás rozvíjí od poloviny 90. let 20. století.; zapojeno je do něj na šest desítek neziskových organizací.

Cílem tohoto projektu bylo zvýšit odborné znalosti a dovednosti pozemkových spolků, a tím i efektivitu péče o přírodní dědictví, stejně jako zapojení místních komunit a vlastníků do této péče.

Partnerem projektu byla organizace Naturvernforbundet i Buskerud

  • Zdůvodnění projektu
  • Cíle projektu
  • Plánované aktivity projektu
  • Výstupy a publicita projektu
  • English
  • Projekt KBS 3790013 – Výměna zkušeností při ochraně cenných přírodních lokalit

Banner s logy NROS, Nadace partnerství a EEA Grants

fondnno.cz a eeagrants.cz

Projekt Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka – rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území prostřednictvím vlastníků a hospodářů byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka