Článek o revitalizaci Sedmihorských mokřadů v časopise „Ochrana přírody“

V časopise „Ochrana přírody“ Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vyšel shrnující článek o revitalizaci Sedmihorských mokřadů. Přečíst si článek