Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, pečující o cenné přírodní a historické lokality. Starají se o pozemky, které vlastní, nebo k nim mají dlouhodobý právní vztah – nájem, věcné břemeno apod. Vycházejí ze zkušeností obdobných organizací v zahraničí a navazují na tradici předválečných okrašlovacích spolků u nás.

0

pozemkových spolků

0

lokalit

0

hektarů

0

památek

Sekáči kosí květnatou louku

Založte pozemkový spolek

Máte za vsí louku plnou orchidejí, která zarůstá, protože ji nikdo nekosí? Víte o pozemku, kde by se daly vybudovat krásné tůně? Chcete, aby ten starý sad, kam jste jako malí chodili na třešně, byl i nadále domovem ptáků a hmyzu?

Prvním krokem je najít vlastníka a domluvit se s ním na spolupráci – převzetí péče nebo výkupu. Když se to podaří, čeká vás plno práce, ale i radosti. Poradíme, pomůžeme, předáme zkušenosti.

Pojďte do toho s námi!

Průvodce ukazuje návštěvníkům mapu

Pomozte

Krajina střední Evropy není divočina. Potřebuje péči. A péče o všechny ty louky, mokřady, stepi a sady, potřebuje plno pracovitých rukou. Třeba právě těch vašich!

Pomoci však můžete i jinak. Biologickými průzkumy, přípravou projektů, s účetnictvím, s propagací či zajímavými nápady. Uvítáme trvalou spolupráci i jednorázovou pomoc.

Přidáte se?

Navštivte

Nevíte, kam na výlet? Nebaví vás tlačit se v davech turistů? Chcete objevovat něco nového?

Většina lokalit v péči pozemkových spolků je veřejně přístupná. Na některých jsou vybudovány i naučné stezky, či pozorovatelny.

Podívejte se do mapy.

Podpořte Místa pro přírodu

Je mnoho případů, kdy nejlepší či třeba jedinou cestou, jak nějaký kus přírody ochránit nebo obnovit. je její výkup. K tomu slouží pozemkovým spolkům veřejná sbírka Místo pro přírodu. O vykoupené lokality poté trvale pečujeme.

Dozvědět se víc / Přispět

Průvodce ukazuje návštěvníkům mapu

Příběhy spolků

Nechte se inspirovat těmi, co již pozemkový spolek založili. Přečtěte si příběhy vzniku a fungování několika různorodých pozemkových spolků.

Příběhy pozemkových spolků

Roubenka

Pečujeme o památky

Nejen o přírodní, ale i o kulturní dědictví se starají pozemkové spolky! V jejich péči najdete například synagogu, valašskou roubenku, historické alpinum, křížky, …

Nabízíme spolupráci ochráncům památek